ADVIES & ENGINEERING

ADVIES & ENGINEERING

In het voortraject hebben projectontwikkelaars en aannemers informatie nodig over de mogelijkheden van een installatie. Omdat dit een essentieel onderdeel is voor de (her-) ontwikkeling van panden kan vdBuijs Install hier ook een advies voor uitbrengen hoe de installaties aangebracht zouden moeten worden.

Ook kunnen wij de zakelijke klant voorzien van advies om een bedrijfspand beter te engineeren.