Van den Buijs ziet volop groeikansen in Breda en vertrekt uit Wernhout

WERNHOUT – VdBuijsInstall uit Wernhout, met een Sanidrõme showroom aan de Wernhoutseweg én de vorig jaar overgenomen showroom en werkplaats van Bart Bakx in Zundert, gaat op niet al te lange termijn naar Breda verhuizen. Met het oog op zijn uitbreidingsplannen ziet het bedrijf meer mogelijkheden op bedrijventerrein Rithmeesterpark aldaar.

Het is misschien even slikken: het vertrek van een bedrijf dat zo diep in de Zundertse samenleving is geworteld. Toch kan VdBuijsInstall bijna niet anders, zo maakt eigenaar Kees van den Buijs duidelijk. “We hebben ook de bedrijventerreinen in Zundert onder de loep genomen, samen met wethouder Piet Utens. Wat dat betreft heeft de Gemeente Zundert echt haar best gedaan om ons bedrijf binnen de gemeentegrenzen te houden. Bedrijventerrein Beekzicht had qua vierkante meters misschien gekund, maar daar zouden we niet op een zichtlocatie zitten. Op bedrijventerrein Molenzicht waren de beschikbare percelen niet groot genoeg. En als ik heel eerlijk ben is de ligging van de Randweg qua ontsluiting niet zo heel gunstig voor ons bedrijf. Zo zijn we uiteindelijk bij het Rithmeesterpark in Breda beland. Het is niet dat onze bestaande klanten in Zundert daar veel van gaan merken, hoor. Zij kunnen blijven rekenen op gedegen service en onderhoud zonder dat dit invloed heeft op de tarieven. De meeste van onze monteurs komen ook uit Zundert. Met een beetje fantasie zou je zelfs kunnen zeggen dat we verhuizen naar Zundert-Noord.”

Architect

Rithmeesterpark in Breda dus, gelegen tussen de A16 en Princenhage. VdBuijsInstal, in 1990 door Kees van den Buijs en zijn partner Marèse opgericht in Wernhout, heeft er een bedrijfsperceel van 9.000 m2 verworven. Daarvan wordt straks in eerste instantie 3.000 m bebouwd, vertelt Van den Buijs. “Vorige week heeft een architect opdracht gekregen de plannen voor de bouw van het nieuwe bedrijfspand uit te werken. Na goedkeuring door de Gemeente Breda, gaat medio 2018 de eerste schop in de grond en worden deze plannen gefaseerd doorgevoerd. Wanneer en in welke vorm bijvoorbeeld de showrooms volgen, is nog onderwerp van overleg met de betrokken partijen. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we begin 2019 onze intrek op het Rithmeesterpark nemen. De panden waarin onze showrooms nu nog zijn ondergebracht, worden dan herontwikkeld.”

Toekomstbeeld

De locatie en de beschikbare ruimte op het nieuwe Rithmeesterpark aan de A16 in Breda en voldoen volgens Kees van den Buijs dan ook helemaal aan het toekomstbeeld voor het bedrijf. “Groeien in utiliteit en woningbouwprojecten vereist ook verdere professionalisering en verbetering van de efficiency in eigen kantoren, magazijnen en werkplaatsen. Op de huidige locatie in Wernhout zijn deze stappen nauwelijks meer te zetten. De beschikbare ruimte op Rithmeesterpark echter biedt uitbreidingsmogelijkheden wél. Wij houden ons ook bezig met energietechnieken en duurzame techniek. Dat is heel actueel. Met de energietransitie die er gaande is, gebeurt er veel. Daar willen we als bedrijf op voorsorteren.”

Verschuiving

Veel expertise op het gebied van duurzame installaties heeft VdBuijsInstall gemaakt tot een innovatieve partner voor zowel particulieren als voor projectontwikkelaars en professionele bouwers. De schaalvergroting en het succes van het bedrijf leidde de afgelopen jaren ook tot verschuiving van het werkgebied richting Breda, zo maakt Kees van den Buijs duidelijk. “Wat particulieren betreft hebben we al redelijk wat clientèle in Breda. De Bredase markt willen we graag verder uitbreiden. Dat geldt ook voor het achterland. Ook in België hebben we al best veel klanten zitten. Bovendien willen we ook de professionele markt uitgebreider kunnen bedienen. Bijvoorbeeld door grote projecten zelf aan te nemen en deels uit te besteden aan onderaannemers. In Breda hebben we een grotere poule medewerkers om in te vissen.”

Personeelsuitbreiding

En daarbij draait het volgens Kees van den Buijs zeker niet alleen om inlenende bedrijven en tijdelijke krachten. “Ons bedrijf telt momenteel 58 personeelsleden. Als de groei van ons bedrijf zich zo doorzet, ontstaan er straks enkele tientallen nieuwe vacatures. De verhuizing naar bedrijventerrein Rithmeesterpark brengt straks dus ook personeelsuitbreiding met zich mee.”

 

Bron: de Zundertse Bode, 25 oktober 2017.