vdBuijsInstall vanaf heden BRL6000 gecertificeerd

Vandaag met goed gevolg maar liefst 8 deelgebieden behaald van de BRL 6000, waaronder Ontwerp en Installatie Grondgebonden warmtepompsystemen , voor Woningbouw en Utiliteit !

Daarnaast ook voor gas- en waterinstallaties, ventilatiesystemen, en onderhoud van alle soorten installaties.

BRL 6000 borgt de aanleg en onderhoud van installaties, zodat de gebruiker een kwaliteit goede en veilige installatie krijgt en houdt.

BRL stelt regels voor de installateur, zodat werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd en gecontroleerd worden.

Sinds jaar en dag is vdBuijsInstall Erkende installateur volgens KvINL, voorheen SEI, en wil zich in kwaliteit en veiligheid nog beter onderscheiden, waardoor gekozen is voor deze aanvullende brede BRL certificering.

Op het gebied van veiligheid is sinds 2012 het VCA ** (2 sterren) certificaat in het bezit van het bedrijf.

Voor het aanvragen van subsidie voor warmtepompen en overige duurzame producten, dient de aanvrager vanaf 2018 aan te tonen dat de aanleg is uitgevoerd door een deskundig installateur. Met bovenstaande erkenningen en certificeringen voldoet vdBuijsInstall aan alle gestelde voorwaarden hiervoor.